Bato

By: Nimrod L. Delante

Ug makakita kag mananap
Nga makahilo inig paak,
Labaya lang ug bato
Aron mulakaw ug mahanaw.

Babag man sa imong agianan
Kining mga bato sa kabanwaan,
Ayaw balik sa daang dalan
Padayon lang sa paglakaw.

Ug kon ikaw masaag man gani
Subaya kining naglaray nga mga bato
Diin nabaid kanang imong lapadapa
Sa imong mga yatak.

Sa paghuni niining dakong agila
Ug pagtugpa sa gamay’ng maya
Ibabaw sa nagkahirig nimong laraw,
Ug sa padayon nga pagkab-ot sa gabon
Sa punuang bagakay likod sa imong lantay,
Hununga na ang paghandom kaniya.

Hulmaang bato kanang imong kasingkasing
Dayon itago sa kalimot.
Tungod kay bisag iyang anino
Dili na nimo hikaplagan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: